TC no/ Vergi no..
Şifre...
Anahtar.. 167328
D.Anahtarı..
   
 
   
 
   
   
   
IP Adresiniz.. (3.231.167.166)

PİRAMİT GIDA LOJİSTİK  A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi   Hakkında
Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  PİRAMİT GIDA LOJİSTİK A.Ş.  tarafından hazırlanmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, satış, dağıtım, pazarlama ve pazar araştırması yapmak sözleşmenin ifası kapsamında talepleri karşılamak, satış sözleşmelerinin kurulması ve bunlar nezdinde ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmek, İletişim talebini yerine getirmek, denetim, muhasebe ve finans yükümlülüklerini yerine getirmek, mutabakatlar yapmak amaçlarıyla veri işleyen danışmanlarımız, çağrı merkezlerimiz veya internet sayfalarımız tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmakta ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri saklamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI
Şirketimiz Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğu tüm iş ortakları, bayi(TAPDK’lı) ve müşterilerine iş yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ,hızlı bilgi erişimi ve zaman kaybının önlenmesi   amacıyla  tarafımıza bildirilen telefon ve iletişim adreslerine SMS, E-Posta ile hesap mutabakatları, bilgilendirme mesajları gönderebilecek, müşteriler kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabileceği, şirketimiz nezdindeki cari hesaplarını görebileceği ve BA-BS hesap mutabakatları yapabileceği şirket internet sitesi üzerindeki linkten işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE NE AMAÇLA AKTARILACAĞI
Tarafımızla paylaşılan kişisel verileriniz Şirketimiz, Grup Şirketlerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve Şirketimizle iş ilişkisi, ticari ilişki içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz ve ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, satış, pazarlama, dağıtım, tahsilat, muhasebe, denetim ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KANUNDAN DOĞAN HAKLARI
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre PİRAMİT GIDA LOJİSTİK A.Ş.’nin ERGAZİ Mahallesi,1818 . Sokak  No: 8/A Yenimahalle /ANKARA  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden  finans@piramitgida.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.
Kanunla ilgi detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasını (http://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.


© 2012 - 2020 Tüm Haklari Saklidir.

KOÇALAY MÜHEND?SL?K VE B?L???M TEKNOLOJ?LER?